Brain Twin
Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles i Nordic Brain Tech AS («Nordic Brain Tech»).

 1. Formålet med behandlingen av personopplysninger

  1.1. Behandling av personopplysninger for å tilby BrainTwin
For å tilby BrainTwin og dens digitale loggføringstjeneste, er det nødvendig å behandle personopplysninger. I den forbindelse behandler Nordic Brain Tech følgende opplysninger;

 • brukerens e-postadresse,

 • brukerens ip-adresse,

 • brukerens operativsystem,

 • brukerens telefon-type, og

 • telefonens id.
Nordic Brain Techs behandling av ovennevnte personopplysning har grunnlag i GDPR art. 6 (1) b).

Videre behandler Nordic Brain Tech følgende særlige kategorier av personopplysninger:

 • Opplysninger om hodepine; intensitet, hyppighet, varighet, smertelokasjon, hvordan smerten oppleves, ledsagende symptomer, ledsagende kraniale automatiske egenskaper, aurasymptomer, triggere og premonitore symptomer, og

 • Medisininformasjon, herunder type medikament, antall administrasjoner, dose og dosestørrelse.

Nordic Brain Techs behandling av disse personopplysningene har grunnlag i GDPR art. 6 (1) b), jf. art 9 (2) a).

1.2 Behandling av personopplysninger til forskningsformål, for å kunne tilby data til legemiddelindustrien og for å kunne videreutvikle tjenesten.

For disse formålene behandler Nordic Brain Tech følgende personopplysninger:

 • Brukerens kjønn og alder, og
 • Brukerens vekt og høyde.
Nordic Brain Techs behandling av disse personopplysningene har grunnlag i GDPR art. 6 (1) a).

Av særlige kategorier av personopplysninger, behandler Nordic Brain Tech:

 • Medisiner i bruk,

 • Bruk av stimulantia (alkohol og røyk),

 • Informasjon om brukeren har psykiske eller fysiske diagnoser,

 • Brukerens menstruasjonssyklus,

 • Familieanamnese, herunder opplysninger om andre familiemedlemmer har hodepine og hvilken relasjon man har til familiemedlemmet,

 • Opplysninger om da brukeren først oppdaget hodepinen, herunder alder og utløsende årsak, og

 • Opplysninger om sykdomsutviklingen fra første gang med hodepine.
Nordic Brain Techs behandling av disse personopplysningene har grunnlag i GDPR art. 6 (1) a), jf. art 9 (2) a).


1.3 Behandling av personopplysninger for å kunne sende ut nyhetsbrev

For å kunne sende deg nyhetsbrev behandler Nordic Brain Tech følgende personopplysninger:

 • brukerens e-postadresse.

Nordic Brain Techs behandling av personopplysninger har grunnlag i GDPR art. 6 (1) a).

2. Sikkerhet

Nordic Brain Tech har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer deres konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

3. Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører

I forbindelse med behandlingen av personopplysningene, vil Nordic Brain Tech tilby anonymisert data til forskning og legemiddelindustrien. Utover dette, vil vi ikke gi dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre slik utlevering følger av rettslige forpliktelser for virksomheten.

Nordic Brain Tech benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. For de tilfeller at vi deler opplysningene med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at personopplysningene ikke brukes til annet formål og at behandlingen oppfyller kravene i GDPR.

Nordic Brain Tech bruker følgende underleverandør:

 • Microsoft Azure,
 • Google Play,
 • App Store,
 • Mailchimp,
 • Okta, og
 • Sentry
Nordic Brain Tech lagrer alle sensitive opplysninger på en sikker måte og forsvarlig måte innenfor EØS-området, men de kan også overføres til og behandles i et land utenfor EØS. Alle slike overføringer av personopplysninger utføres i henhold til norsk lov.

4. Den registrertes rettigheter

Ved å henvende seg til info@nordicbraintech.no har den registrerte rett til å kreve

 • innsyn i,
 • korrigering av og/eller
 • sletting av

personopplysninger som gjelder den registrerte.

Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, har den registrerte til enhver tid rett til å trekke tilbake sitt samtykke ved å kontakte info@nordicbraintech.no.

Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet over Nordic Brain Techs behandling av personopplysningene.

5. Oppbevaringstid

Vi vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette innebærer at når brukerkontoen avsluttes eller formålet med behandlingen opphører, vil personopplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

6. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål til hvordan Nordic Brain Tech behandler personopplysninger, kontakt: marcus@nordicbraintech.no

Made on
Tilda